EEG

Elektroencefalografie (EEG) je neinvazivní elektrofyziologická metoda, která slouží k vyšetření elektrické aktivity mozku.

Elektroencefalograf snímá pomocí elektrod umístěných na povrchu hlavy elektrické potenciály, které vznikají činností mozku. Signál se po zesílení zpracovává a zobrazuje ve formě křivky (elektroencefalogramu) na obrazovce.

Vyšetření provádí v EEG laboratoři EEG laborantka. Pacientovi se na hlavu nasadí speciální čepice s elektrodami, na které se nanáší malé množství vodivého gelu. Po umístění čepice a po jejím připojení k přístroji se pacient uloží na vyšetřovací lůžko. Celé vyšetření trvá 20-30 minut. Během vyšetření je pacient opakovaně vyzván, aby otevřel a zavřel oči, aby v určitou dobu zhluboka dýchal (hyperventilace) a nakonec je při zavřených očích krátce vystaven světelným zábleskům (fotostimulace).

EEG vyšetření nemá žádnou kontraindikaci, je nebolestivé a nepředstavuje pro pacienta žádné riziko. Lze je provádět u těhotných i u pacientů s kardiostimulátorem.

Na EEG vyšetření se není třeba nijak speciálně připravovat. Je doporučeno si před vyšetřením umýt vlasy, nepoužít tužidlo, gel či lak na vlasy.

EEG je nezastupitelná metoda v diagnostice záchvatových onemocnění (epilepsie), poruch vědomí, bolestí hlavy. Dále se provádí u pacientů s poškozením mozku po úrazech, cévních mozkových příhodách a při mozkových nádorech.