Neurologické vyšetření

V rámci neurologické ambulance provádíme diagnostiku a léčbu širokého spektra poruch nervového a pohybového aparátu.

Na základě anamnestických dat a nálezů při neurologickém vyšetření je stanovena klinická diagnóza. Klinická diagnóza je dále upřesňována pomocnými vyšetřeními (EEG, EMG, RTG, CT, MR, LP apod.). Následuje cílená léčba, která nejčastěji zahrnuje medikamentózní terapii a rehabilitaci.

Nad rámec běžné péče poskytujeme specializovanou a dlouhodobou péči pacientům s epilepsií, migrénou, cévními mozkovými příhodami a nervosvalovými onemocněními. U vybraných onemocnění nabízíme i doplňkovou léčbu akupunkturou.

Při nutnosti hospitalizace případně superspecializované péče spolupracujeme mj. s Neurologickým oddělením Nemocnice v Přerově, Neurologickou klinikou LF a FN Olomouc a Neurochirurgickou klinikou LF a FN Olomouc.