Ceník výkonů nad rámec zdravotního pojištění

Ceník zdravotních služeb

Neurol. vyšetření pacienta bez ZP           500,- Kč
EEG vyšetření na žádost pacienta 1 250,- Kč
EMG vyšetření na žádost pacienta 1 600,- Kč
Akupunktura (1 sezení) 250,- Kč
Akupunktura – léčba nadváhy 200,- Kč
Rehabilitace nad rámec ZP (1 sezení) 400,- Kč
Tejpování – malé 100,- Kč
Tejpování – střední 150,- Kč
Tejpování – velké 200,- Kč
Guna MD – aplikace 1 kolagenové injekce 350,- Kč

Ceník administrativních služeb:  

Výpis z dokumentace pro účely pojištění 200,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200,- Kč
Zaslání dokumentace 100,- Kč
Zpráva pro policii, soudy apod. 200,- Kč
Potvrzení ke studiu na vysoké škole 200,- Kč


01.01.2024